Оборудвана кола на General Motors със Siri (видео)

General Motors заявиха, че в бъдеще, интелигентния гласов асистент Siri ще улесни контрола на превозни средства (Chevrolet Spark, Sonic LZ, RS 2013 и 2014 Impala). За да направите това, в борда им ще бъде интегрирана електронна система MyLink. Siri ви позволява, без да се разсейва от пътя да изпратите гласови и текстови съобщения, контрол на възпроизвеждане на песни и радио, както и работа с Интернет и календара.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>