General Motors заявиха, че в бъдеще, интелигентния гласов асистент Siri ще улесни контрола на превозни средства (Chevrolet Spark, Sonic LZ, RS 2013 и 2014 Impala). За да направите това, в борда им ще бъде интегрирана електронна система MyLink. Siri ви позволява, без да се разсейва от пътя да изпратите гласови и текстови съобщения, контрол на възпроизвеждане на песни и радио, както и работа с Интернет и календара.