Потребителите на Google Maps за iOS, получиха няколко съвета как по лесно да използват приложението.
Нова страница наречена „10 бързи съвета за работа с Google Maps за iPhone“ разкрива няколко удобни функции, които не знаехте че съществуват.
Съвет 1: За да поставите пин (маркер) на картата, натиснете надолу и задръжте всяко място. Пина разкрива конкретен адрес и показва лист с информация и възможност да споделите това място.
Съвет 2: Достъп до градски изглед, натиснете и задръжте всяко населено място на картата и след това натиснете върху листа с информация. Ако мястото има този изглед, може да натиснете върху изображението, за да превключите към този режим.
Съвет 3: При разклащане на телефона ви позволява да изпращате обратна информация за приложението на Google.
Съвет 4: При плъзване на пръста надясно или наляво в листовката за информация може покаже алтернативни маршрути по които да стигнете до определено място.
Съвет 5: Трите точки в долния десен ъгъл ви позволяват да превключвате между различните изгледи, включително трафик, обществен транспорт, сателитни и дори Google Земя.
Съвет 6: Докато навигирате, може да погледнете следващия завой, като плъзнете най-горната лента на ляво.
Съвет 7: Можете да увеличавате или намалявате мащаба с един пръст от двукратно натискане на избраното място ня картата, като задържите второто натискане и плъзнете пръста си нагоре или надолу.
Съвет 8: Навигирайте до вкъщи или до работното място бързо, като запазите техните местонахождения. Натиснете бутонa „моя профил“ (до полето за търсене), и ги запишете във всички ваши устройства.
Съвет 9:  Четенето на картата е по-лесно, когато тя е ориентирана в една и съща посока с вашата. Използване на режим компас става с натискане на бутона „Моето местоположение“ два пъти в долния ляв ъгъл на екрана ви.
Съвет 10: Запишете любимите си места, за да получите бърз достъп. Запаметени места се синхронизират във всички ваши устройства. За да запишете място натиснете иконата-звезда на място или в инфо листа на мястото.